A Békéltető Testület elérhetőségei: www.bekeltetes.hu
Ügyfélfogadási rend:
Kedd, Szerda, Csütörtök:
9:00-12:00, 13:00-15:00
Telefon: +36 52 500 710
Telefon: +36 52 500 745
Fax: +36 52 500 720
A(z) Hajdu-Bihar megyei Békéltető Testület oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
Rendszerüzenet

Alkalmazott jogszabályok

Általános

1990. évi LXXXVII. törvény az árak megállapításáról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól

2008. évi XLVII. törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

2012. évi CXXXIV. törvény a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről

225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról

2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény végrehajtásáról

210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

186/2009. (IX. 10.) Korm rendelet a bejelentésköteles szolgáltatási tevékenységek tekintetében a bejelentés elmulasztása esetén fizetendő bírságról, továbbá a szolgáltatás felügyeletét ellátó hatóságok általános kijelöléséről

23/2011. (III.08.) Korm. rendelete a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről

39/2013 (II.14.) Korm. rendelet a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól

53/2015. (III. 17.) Korm. rendelet. a kiskereskedelmi szektorban történő vasárnapi munkavégzési tilalomtól eltérő nyitva tartás engedélyezésének feltételeiről Hatályos: 2015. március 18-tól.

176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet, a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról, hatályos: 2015. augusztus 8-tól

Szavatosság jótállási

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról

181/2003. (XI. 5.) Korm. rendelet a lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállásról

249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról

209/2005. (X. 5.) Korm. rendelet a betétdíj alkalmazásának szabályairól

Fogyasztói szerződések

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

530/2013. (XII.30.) Korm. rendelet a fogyasztói csoportokról

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Közüzemi szolgáltatási

2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról

2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról

2008. évi XL. törvény a földgázellátásról

2012. évi XC. törvény a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról

273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról

2012. évi CLXXXV. törvény a hulladékról

2013. évi LIV. törvény a rezsicsökkentések végrehajtásáról

2013. évi CXIV. törvény a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról 

2013. évi CXXV. törvény a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység minősítéséről

 2013. évi CLXXXVIII. az egységes közszolgáltatói számlaképről 

157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról 

19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról

Idegenforgalom, turizmus, utasjogok

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

1995. évi XCVII. törvény a légi közlekedésről

25/1999. (II. 12.) Korm. rendelet a légi személyszállítás szabályairól

173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet a nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről

261/2008. (XI. 3.) Korm. rendelet a vízi személyszállítás feltételeiről (fogyasztóvédelmi hatáskör 2012.12.18-tól, 18/A.§ - ld. még 1177/2010/EU rendelet)

141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet a szállás idõben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerzõdésekrõl, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységérõl szóló 

Termékbiztonság

2012. évi LXXXVIII. törvény a termékek piacfelügyeletéről (hatályos: 2012. 09.01-től)

2006. évi XCVIII. törvény a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól

140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról

142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségeiről

25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról

193/2011. (IX. 22.) Korm. rendelete az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erõforrás-fogyasztásának címkézéssel és elõírt termékismertetõvel történõ megadásáról 329/2012. (XI. 16. ) Korm. rendelet a mosó- és tisztítószerek forgalomba hozatalának feltételeiről és az ellenőrzés rendjéről

374/2012. (XII. 18.) Korm. rendelet az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

6/2013. (I. 18.) Korm. rendelet a piacfelügyeleti tevékenység részletes szabályairól

246/2013. (VII. 2.) Korm. rendelet a kozmetikai termékekről

354/2013. (X. 7.) Korm. rendelet a belső piaci információs rendszer hazai működéséről és az abban való részvételnek a szabályairól, valamint a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti bejelentési kötelezettség teljesítéséről

Hírközlési szolgáltatásokkal

2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről

Bírósági döntések

Fogyasztóvédelmi adatbázis EuB