A Békéltető Testület elérhetőségei: www.bekeltetes.hu
Ügyfélfogadási rend:
Kedd, Szerda, Csütörtök:
9:00-12:00, 13:00-15:00
Telefon: +36 52 500 710
Telefon: +36 52 500 745
Fax: +36 52 500 720
A(z) Hajdu-Bihar megyei Békéltető Testület oldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépén tárolódnak.
Rendszerüzenet

381/2019 - MOBIL-FORCE GROUP Kft.

Iktatószám 2725-19-k
Ügyiratszám 381/2019
Kelt 2019-11-28
Panaszos Panaszos
Panaszolt vállalkozás MOBIL-FORCE GROUP Kft.
Panaszolt vállalkozás székhelye 1078 Budapest, Hernád u. 43.
Ajánlást teszi
A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a bepanaszolt állapítsa meg a telefonkészülékben bekövetkezett kár összegét. A kárösszeg beszámítása után fennmaradó vételár összeget és a vásárláskor fizetett szállítási költséget fizesse vissza a panaszos részére.
Indoklás
2019.08.21. napján a bepanaszolttól egy Nokia 7.1 típusú telefonkészüléket rendelt meg. A telefonkészüléket a bepanaszolt megküldte a panaszos részére, amely telefon hibátlan állapotban megérkezett a panaszoshoz. A panaszos a telefont elkezdte használni. A békéltető testület meghallgatásán a panaszos elmondta, hogy valószínűleg a táskájában volt a telefon, amikor a telefon kijelzője több helyen megrepedt. A panaszos ezt a telefonkészüléket azért választotta, mert Gorilla Glass üveggel van ellátva, ami a termékspecifikáció szerint magasabb törésállóságot jelent. A panaszos szerint nem lehetne a Gorilla Glass üveggel ellátott mobiltelefon képernyőjének egy hét használat alatt összetörnie. A panaszos a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20.§ (1) , (2) bekezdés szerinti 14 napos elállási jogát kívánta érvényesíteni, és közölte a bepanaszottal, hogy eláll a szerződéstől, és a mobiltelefon készüléket a bepanaszolt részére visszaküldte. A panaszos kérte, hogy az elállásra tekintettel a bepanaszolt küldje vissza a mobiltelefonkészülék árát és a szállítási költséget a panaszos részére. A panaszos a bepanaszolt kérelmének elutasítását kérte. A bepanaszolt szerint a panaszos az elállási jogát nem gyakorolhatja, mert a telefon kijelzője a panaszosnak felróható okból tört össze, és ebben az estben az elállási jogát nem gyakorolhatja. A bepanaszolt egyebekben előadta, hogy 100%-os értékcsökkentnek tekinti a készüléket, mivel a bepanaszolt cég használt és törött készülékek forgalmazásával nem foglalkozik, így a törött készüléket nem fogja tudni semmilyen módon hasznosítani. A bepanaszolt előadta, hogy a készülékbe szerelt Gorilla Glass típusú kijelző vonatkozásában sem a telefon gyártója, sem a bepanaszolt nem adott olyan tájékoztatást, hogy ütésálló lenne. A kérdéses telefonba szerelt Gorilla Glass kijelző mindössze a mélyebb karcoktól védi meg a kijelzőt. A békéltető testület az ügyben felmerül bizonyítékok, valamint a felek nyilatkozatai alapján azt állapította meg, hogy a jelen ügyben a panaszos részéről a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 25. §-ában megjelölt túlhasználat merült fel, tekintettel arra, hogy a panaszos saját nyilatkozata szerint is hibátlan állapotban vette át a készüléket, és a készülék valószínűleg a táskájában ismeretlen eredetű erőbehatás következtében tört össze. A bepanaszolt szerint a Telenor Magyarország Zrt. szolgáltató megállapította az ügyben, hogy a készülék 2019.08.23. napjától 2019.08.30. napjáig csatlakozott a hálózatra. A 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 25. §-a szerint a túlhasználatból eredő károk, költségek viselésére a panaszos köteles. A panaszost egyebekben megilleti a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 20.§ szerinti 14 napos elállási jog is. A 23. § (1) és (2) bekezdés szerint „Ha a fogyasztó a 22. §-nak megfelelően eláll az üzlethelyiségen kívül kötött vagy a távollevők között kötött szerződéstől, a vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. (3) Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, a vállalkozás nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket”. A fent megjelölt jogszabályhelyek szerint tehát jelen ügyben a panaszos érvényesen gyakorolhatja elállási jogát, azonban a neki felróható sérülésből eredő kárnak a viselésére köteles. A jelen ügyben rendelkezésre álló adatok alapján az volt megállapítható, hogy a legkevésbé költségestől eltérő fuvarozási mód nem a fogyasztó külön kifejezett választása volt. A feleknek tehát el kell számolniuk egymással a telefonban keletkezett kár vonatkozásában, a szállítási költség pedig visszajár a panaszosnak. A békéltető testület álláspontja szerint a bepanaszolt nem hivatkozhat alappal arra, hogy azért tekinti 100%-osnak a készülék értékcsökkenését, mert önmaga nem foglalkozik használt, vagy törött készülékek forgalmazásával, értékesítésével. A vonatkozó jogszabályok helyes értelmezése szerint a bepanaszolt nem köteles használt vagy törött készülékek forgalmazásával foglalkozni, azonban a 14 napos elállási időn belül közölt elállások esetén köteles a használt, törött készüléket is visszavenni. A telefonkészülék már a bepanaszoltnál van, ennek megfelelően a telefon visszaküldésére már sor került. Ennek megfelelően a panaszosnak és a bepanaszoltnak a telefonkészülékben felmerült kár tekintetében kell megállapodniuk. A bepanaszoltnak meg kell határoznia a telefon sérülése miatt bekövetkezett kár összegét, és ezen kárösszeget le kell vonnia a vételárból, és a kárösszegnek a vételárba való beszámítása után adódó pénzöszeget vissza kell fizetnie a panaszos részére. Amennyiben a panaszos a bepanaszolt által megállapított kárösszeggel nem ért egyet, úgy a további visszatérítendő vételár igényét egyéb úton tudja érvényesíteni. Tekintettel arra, hogy a bepanaszolt nem tett alávetési nyilatkozatot, a békéltető testület a döntését ajánlás formában hozta meg.